Vi phân

Vi phân là một khái niệm cơ bản trong toán học giải tích. Một phần của nó được giới thiệu trong chương trình trung học phổ thông.

Cho hàm số f(x) = y có đạo hàm tại x0. Gọi Δx là số gia của biến số tại x0. Tích f(x0Δx được gọi là vi phân của hàm số f(x0ứng với số gia Δx (vi phân của f(x0). Ký hiệu: df(x0f'(x_{0})times Δx.Nếu lấy f(x) = x thì df = dx = (x)’.Δx = Δx. Do đó ta thay Δx = dx và có: df(x0) = f'(x_{0})dx.

Speak Your Mind

*