Từ điển toán học

Từ điển (hay Tự điển) là danh sách các từ, ngữ được sắp xếp thành các từ vị chuẩn (lemma). Một từ điển thông thường cung cấp các giải nghĩa các từ ngữ đó hoặc các từ ngữ tương đương trong một hay nhiều thứ tiếng khác.

Từ điển toán học là từ điển gồm các danh sách các từ, ngữ thuộc về toán học được giải nghĩa sao cho dễ hiểu hơn, thông dụng hơn.

Từ điển trực tuyến:

Từ điển trực tuyến là một website cho phép người dùng tra cứu các từ hoặc cụm từ theo nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Ưu điểm
Cho phép truy cập trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi
Phát hành miễn phí, tất cả mọi người đều có thể sử dụng.
Thường xuyên được cập nhật từ mới.
Sản phẩm của cộng đồng: bạn có thể đóng góp, có thể sửa đổi.

Nhược điểm
Không truy cập được nếu không có Internet.

 

Speak Your Mind

*